Thursday, May 10, 2012

Iz skicirke / From the sketchbook


Listam po skicirkah: misli, previte v podobe - kdaj tudi obratno, podobe, iz katerih poganjajo (raz)misli -, srečevanja z njimi doma, v knjigi, ki jo berem, v glasbi, ki je z mano, po pogovorih, zunaj, na sprehodu, med hitenjem skozi mesto, ko vendarle toliko obstanem, da si kaj zabeležim z vijugo ali dvema, na vožnji z vlakom, povsod. Hitri krokiji, lističi "da ne pozabim", dnevniški zapiski; nekateri med njimi so že doživeli udejanitev v ilustracijah, nekateri jo bodo danes, drugi nikdar. Kam bodo odšli ti?

Sketchbook memories: dialogue between thoughts and images, quick croquis made at home while reading a book or living with music or writing a poem or thinking about (some)things, as well as on my ways through meadows and towns. Some ideas have already found their way to illustrations, some of them will do it today, some probably never. Where will they go?