Sunday, September 23, 2012

Samogovori. / Monologues.


Kako se nekaj začne.
(Na krožniku za posladke, dela daljnega poročnega darila mojim staršem. Jugoporcelan, Titov Veles. Druščina krožnikov že nekaj časa neuporabljena leži v kotu omare; nekateri se zdaj vračajo v prehranjevalno verigo, drugi v ostalovrstna nizanja, in ne, ko se na njih namešajo že vse barve, ti porcelanasti krogi in njihovi cvetovi ne izginejo.)
Začetek Samogovorov.

How something begins.
(On a dessert plate which was a part of a gift for my parents' wedding. Jugoporcelan (Yugoporcelain), Titov Veles (*Veles, after WWII until mid 1990's known as Tito's Veles, is a city in Macedonia). The plates company hadn't been in use for long, but now some of them are returning to take part in the food chain and the others build some different kind of chains. And no, when all the paints are mixed already, these porcelain circles and their blooms do not disappear.)
Monologues' beginning.