Thursday, February 21, 2013

Samogovori - finale. / Monologues - the grand finale.


"Zakaj sploh (moram) pisati? O raznih zgodbah ali delih njih ali o slutnjah in hrepenenju, ki se niso ali naj bi se zgodili? 
Ali iz njihovih osvetlitev in povezav nastane nekaj novega?
Ali bi lahko to bila umetnost?
Da nastane nekaj, česar (še) ni bilo, a je resničnejše od resnice same?
Aragonova misel je, da je treba obdržati dramo, če jemljejo svobodo, kajti življenje je svoboda ...
Je torej čas? Je torej treba?! Prav v sedanjem času?!"
(Majda Mencinger, Samogovori)



Majda Mencinger, Samogovori.
Ilustrirala: Tinka V. Oblikoval: Tomaž Perme. Uredila: Tanja Velagić. Zbirka: Previharimo viharje.
Založilo: Publicistično društvo ZAK, 2013.